BILD3058
‘t Kristallijn
Blauwe Keidreef 3
B-2400 Mol
T. +32 (0)11 55 36 98
F. +32 (0)11 55 36 99
info@tkristallijn.be
Sibelco, ‘t Kristallijn, houder van de website en het volledige gegevenssysteem, hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. Zij beschermt de privacygevoelige gegevens zo optimaal mogelijk.


Privacy

1. Verzamelen van gegevens
Wij vragen van geïnteresseerden niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk zijn voor het nastreven van ons en naar wij aannemen hun doel: Een optimaal bereikbare, toegankelijke, bruikbare en veilige samenleving voor mensen. De informatie stelt ons in ieder geval in staat om contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als gebruiker van de site. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of adres, uw e-mailadres, uw geboortedatum of eventuele andere informatie.
2. Verstrekking aan derden.
De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt, anders dan na uw toestemming, of wanneer de wet dat voorschrijft, of een gerechtelijke bevel ons daartoe verplicht.
3. Beveiliging Flexmail treft maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door de bezoeker zijn verstrekt.
4. Wijzigen gegevens U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.


Disclaimer en auteursrecht

1. Aansprakelijkheid
De website van ‘t Kristallijn en het bijbijhorende gegevenssysteem is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Sibelco Benelux, de houder van de website ‘t Kristallijn en de medewerkers van ‘t Kristallijn zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of in het gegevenssysteem. Zij zijn ook niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website of andere schadeveroorzakend gebruik van de website.
2. Koppelingen
Aan de website van ‘t Kristallijn zijn, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden. Daarmee verstrekt ‘t Kristallijn aanvullende informatie aan u. ’t Kristallijn is niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.
3. Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van Sibelco of haar licentiegevers en is beschermd onder de internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd.

Sibelco – ‘t Kristallijn heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.
sibelco