<< Terug

Muziek

Apertief Causerie

Het kan organisatoren van lezingen, causerieën, referaten, al eens mee zitten, maar af en toe komt  er een kink in de kabel.


U weet dat we samen uitkeken naar de komst en de causerie van de heer Jan Smets, ere-directeur-generaal van de NBB.


 Zopas kregen we de droeve mare dat de heer Smets omwille van gezondheidsredenen zijn toezeggingen niet kon invullen. Uiteraard meer dan alle begrip en we wensen hem van harte heel veel beterschap toe en spoedig herstel.


Het was voor ons dus uitkijken naar een alternatief en de tijd drong.

We vonden Professor Doctor van den Wijngaert bereid ons uit de acute nood te helpen en hij zegde onmiddellijk toe om de jaarlijkse causerie te houden over : “De monarchie in perspectief. België en zijn koningen.”

Mark van den Wijngaert (°1940) is Emeritus Hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de Hogeschool Universiteit Brussel.


Zijn onderzoek domeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse politiek, de monarchie en de Koude Oorlog.  Onderzoek en lezingen brachten hem in contact met diverse universiteiten en onderzoek instituten in Europa, de Verenigde Staten en Israël.


Hij is bekend van “radio en T.V.!” en vooral als een onderlegd en kritisch royalty watcher!vEen greep uit zijn vele publicaties : “O Dierbaar België. Ontstaan en Structuur van de Federale Staat (1996); “België en de Koude Oorlog” (1997); “Een Koningsdrama. De Biografie van Leopold III” (2001);
“België zonder Koning. 1940-1951” (2006); “Kroonprins Filip” (2007); “Koning Albert II. De Biografie”.
(2013); “Boudewijn. Een Koning met een missie” (2018); enz. enz.

In zijn referaat zal Prof. Van den Wijngaert stil staan bij de invloed van de Belgische vorsten op de politieke besluitvorming.
De dominante positie van de eerste twee Koningen.
De Koning-Ridder wiens voorname rol in de eerste oorlog hem de mogelijkheid bood zijn stempel te drukken op de naoorlogse politiek.
Leopold III wier autoritaire houding zal leiden tot een open confrontatie tussen politiek en monarchie, waarbij de Koning uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken.
Boudewijn zal ervaren dat niet meer de Koning maar de politieke partijen de dienst uitmaken. Hij slaagt er in zijn koningschap een moreel maatschappelijke dimensie te geven en, alhoewel zijn politieke invloed aftakelt, neemt zijn (moreel) gezag toe.
Filip is eerder een kloon van zijn oom dan de zoon van zijn vader!

U zult het met mij eens zijn, gesprekstof te over, waarbij zeker geen enkel (heikel) onderwerp zal vermeden worden, zo o.m. hoe “le Roi” (en zijn regering) bij de recente val van de regering, meenden om een partij, waarop niet minder dan 500.000 Vlamingen stemden, uit het beraad te weren.


Ons allen wacht een bijzonder aangename en boeiende zondagvoormiddag in 't Kristallijn, Blauwe Keidreef 3, 2400 Mol

Programma :

  • 10.00 u. -  10.30 u. : deuren

  • 10.30 u. – 11.30 u.: causerie

  • 11.30 u. – 12.00 u.: vraagstelling

  • 12.00 u. – 13.00 u.: receptie

De toegang is gratis, maar u weet dat enkel de zon voor niets opgaat, vandaar graag een vrijwillige (?) bijdrage van minstens € 5 per persoon te droppen in een goed zichtbare urne bij de uitgang.

LET OP : U dient zich in te schrijven voor 15 februari 2019 via mail naar info@tkristallijn.be met vermelding “aperitiefcauserie” en het aantal personen ofwel telefonisch naar +3211553698 van ’t kristallijn en dit op 13 februari 2019 tussen 17.00 u. en 19.00 u..


U bent meer dan van harte welkom!

sibelco